Acordul / consimțământul informat

PRIVIND UTILIZAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informare privind protecția datelor personale

Asociația Sfânta Elisabeta Feodorovna (ASEF), ca operator de date cu caracter personal, respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele prelucrate de ASEF sunt: date ale clienților – de identificare (nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, domiciliu), de contact (număr de telefon și/sau adresă de e-mail) și profesionale.

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră, dar, în anumite situații, în vederea desfășurării obiectului nostru de activitate, informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatori externi și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoane vizate / reprezentanții legali ai acestora sau alți furnizori de servicii financiar-contabile, ANAF, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală și alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: str. Predeal, nr. 30A, Cluj-Napoca sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: contact@pietrelevorvorbi.ro.

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, b-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1.