Cuvintele nu trebuie să se lupte cu întunericul, cu ignoranța și greșeala, ci să se lege de Lumină. Doar așa vor spune ceva frumos, ceva ce merită auzit și citit.

DESPRE NOI


Editura Pietrele vor vorbi este un proiect al Bisericii ortodoxe misionare a Studenţilor „Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Ierarh Nicolae” din Campusul Universitar „B.P. Hasdeu”, Cluj-Napoca. Aceasta își propune editarea și publicarea de cărți cu conținut relevant din punct de vedere duhovnicesc, teologic, cultural și pedagogic, fiind, totodată, împlinirea unei nevoi firești de expresie și de comuniune a membrilor comunității formate în jurul bisericuței maramureșene de lemn și sub îndrumarea duhovnicească a Părintelui Ciprian Negreanu. Înființată în anul 2020, tânăra editură completează activitatea catehetică, educativă și misionară a Bisericii Studenților și se află în colaborare cu revista ARTHOS, fondată, la rândul ei, în anul 2013. Echipa redacțională este alcătuită din mireni, uniți de valorile și principiile credinței creștine pe care le împărtășesc și de formarea duhovnicească în aceeași comunitate.

NUMELE EDITURII


Numele editurii este conferit și explicat de Părintele Ciprian Negreanu, preotul duhovnic și îndrumătorul Bisericii Studenților: Am intitulat editura noastră „Pietrele vor vorbi” după cuvântul Mântuitorului spus fariseilor și cărturarilor, deranjați de strigătele Apostolilor și ale mulțimii care-L recunoșteau pe Iisus Hristos ca Mesia. Fariseii și cărturarii deranjați de această mărturie Îl somau pe Mântuitorul să-i facă să tacă; răspunsul tranșant al lui Iisus a fost: „Dacă aceștia vor tăcea, pietrele vor vorbi” (Luca 19, 40). Mântuitorul dădea de înțeles că, dacă acești puțini dintre iudeii care cred în El vor tăcea și nu-L vor mai mărturisi, cei care sunt din neamurile păgâne idolatre, care atunci erau în opacitate spirituală și sub greutatea păcatelor, vor ajunge să-L mărturisească. Credem că cei vrednici dintre creștini, cei de altădată, au tăcut; acum a venit vremea ca noi – cei ce ne-am petrecut viețile în păcate și departe de Dumnezeu, noi, adevărate pietre ale vieții – să vorbim, să-L mărturisim pe Hristos.

CĂRȚILE NOASTRE


Cărțile editate de noi sunt luminoase și transmit bucuria de a ști că experiențele noastre au rost. Dorim să publicăm cărți din domenii variate, păstrând specificul și etica profesională ale fiecăruia, fiind, totodată, subordonate viziunii creștine lucide de percepere a lumii. Avem în vedere conturarea unor colecții care vizează creațiile poetice, traducerile originale, reeditările unor cărți vechi, culegerile de interviuri, scrierile dedicate educației copiilor din perspectivă creștină și cărțile pentru copii, precum și alte studii, cercetări și culegeri de eseuri, cu tematici adiacente dimensiunii religioase, ale profesorilor și ale studenților activi sau simpatizanți ai comunității din jurul Bisericii Complexului Studențesc „Hasdeu” și nu numai. De asemenea, ne propunem să adunăm în volum anumite articole și interviuri publicate de-a lungul timpului în paginile revistei ARTHOS, în funcție de problematica abordată.

CĂRȚILE PUBLICATE PÂNĂ ÎN PREZENT


Prima carte publicată de către editură, în decembrie 2020, este Arta de a scrie: Curs de scriere creativă în dialog cu tinerii, a profesorului Bogdan Herțeg, deschizând seria „Pedagogica”, ce are ca tematică educația copiilor temeluită pe principiile credinței creștine. Cartea reunește dezbaterile autorului Bogdan Herțeg, profesor de limba română, cu elevii săi de liceu de la Colegiul Național „Emil Racoviță” din Cluj-Napoca, din cadrul unui curs de scriere literară, cuprinzând 13 lecții desfășurate pe parcursul anului școlar 2018 – 2019. Discuțiile, concepute după metoda socratică, țintesc spre înțelegeri abisale de tipul: ce este cuvântul, ce este literatura, ce este omul, ce face ca un limbaj să fie poetic, care trebuie să fie locul Adevărului în creația literară.


O altă serie deschisă în prezent este „Contemplația”, menită să pună în lumină, prin reflecții și cugetări, Adevărul revelat. Cartea publicată în această serie, în aprilie 2021, este Crezi tu aceasta? (Ioan 11, 26), a Părintelui Ciprian Negreanu, și reprezintă o selecție tematică din omiliile și catehezele sale, având aspectul unei colecții de ziceri de folos duhovnicesc, grupate în 79 de teme. Cuvintele s-au adunat într-un proces firesc, cristalizat într-o perioadă de peste 10 ani (2005 – 2016) și au fost transcrise pe hârtie, din predici și cateheze, de una dintre fiicele duhovnicești ale Părintelui, fiind popularizate în decursul anilor, în comunitatea Bisericii, prin mijloace electronice. Motive recurente ale acestor microtexte sunt: dragostea de neînchipuit a lui Dumnezeu pentru om, care se ascunde sub toate întâmplările, aparent de neînțeles, ale vieții, încrederea de un curaj nebunesc pe care trebuie să o avem în lucrarea lui Dumnezeu cu noi, frumusețea de nespus a chipului lui Dumnezeu din om care se străfulgeră în ceilalți, Împărăția la care suntem chemați și spre care trebuie să ne ațintim privirea, dincolo de orizonturile înguste ale lumii acesteia.

A doua carte publicată de către Părintele Ciprian Negreanu, în anul 2021, este Iubirea e mai tare decât moartea: Starea intermediară a sufletelor. Volumul deschide colecția „Dogmatica” și este o lucrare de cercetare din perspectiva dogmaticii creștin-ortodoxe asupra fenomenului morții omenești, înțeleasă ca despărțire a sufletului de trup. Printre subiectele abordate amintim starea intermediară a sufletelor între Judecata Particulară și cea Universală, problema purgatoriului, dinamica și pregătirea continuă a sufletelor pentru Judecata Universală, mijlocirea înaintea lui Dumnezeu a celor vii pentru cei adormiți – prin rugăciune, milostenie, pocăință (post), iertare, Jertfa euharistică –, mijlocirea sfinților, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a puterilor netrupești, rolul mijlocitor al trupului după despărțirea de suflet, Judecata Universală. Părintele Ciprian Negreanu scoate în evidență faptul că sufletele, chiar dacă sunt în Rai după moarte, așteaptă cu mult dor și învierea trupurilor lor. Doar din împânzirea celor două, a sufletului cu trupul preschimbat după Învierea cea de obște, va rezulta omul deplin. Abia după această reunire cu trupul restaurat, înnoit și izbăvit de neputințele din viața de acum, sufletele vor putea să guste întru totul darurile, răsplata și mila lui Dumnezeu. Doar în această stare mai înaltă, la care ar fi ajuns omul în Rai dacă nu ar fi păcătuit, va putea omul întreg să se reunească deplin nu doar cu Dumnezeu, ci și cu cei iubiți, de care a fost despărțit vremelnic.

Cartea de predici Prin spinii ispitelor spre Floarea Darului: Predici din perioada Penticostatului a Părintelui Arhim. Iustin Miron, de la Mănăstirea Oașa, publicată la editura Pietrele vor vorbi, deschide, în vara anului 2021, seria „Omiletica”. Volumul conține o selecție de zece predici, rostite de Părintele Iustin Miron în perioada liturgică a Penticostarului, între anii 2016 și 2021. Dintre subiectele abordate în această carte amintim: asumarea deplină a slujirii creștine, creșterea duhovnicească indiferent de condiții, izvorul credinței – împărtășirea ei celorlalți, destinul ceresc al omului pe pământ, înălțarea, de către Hristos, a firii omenești în sânul Treimii.

Coperțile cărților Arta de a scrie, Crezi tu aceasta?, Iubirea e mai tare decât moartea și Prin spinii ispitelor spre Floarea Darului sunt ilustrate de artista și iconarul Corina-Maria Negreanu, ale cărei desene transcend estetica, înfrățind frumosul cu Binele și Înțelepciunea.

Colecția „Eclesia” este deschisă în anul 2021 prin două cărți care înfățișează, atât din punct de vedere arhitectural, cât și comunitar, Biserica Studenților din Campusul Universitar „B.P. Hasdeu”, din Cluj-Napoca, biserică ortodoxă cu hramul „Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Ierarh Nicolae”, al cărei duhovnic este preotul misionar Ciprian Negreanu. Lucrarea Biserica Studenților din Cluj-Napoca: Bucuria întâlnirii este un album fotografic însoțit de o serie de texte explicative care prezintă biserica ortodoxă de lemn în stil maramureșean din complexul studențesc, precum și viața comunitară și liturgică desfășurată în jurul ei, de la întemeierea acesteia (2005) până în prezent. Albumul este structurat în capitole care se concentrează pe istoricul bisericii, respectiv etapele construcției, detalii artistice/arhitecturale și evenimente găzduite de micul edificiu în decursul timpului. Cartea Biserica Studenților din Cluj-Napoca: Un Acasă regăsit reunește mărturii ale membrilor comunității formate, în perioada 2001 – 2021, în jurul Bisericii Studenților. Cele 139 de mărturisiri înfățișează turnura vieții personale în urma revelării credinței prin această biserică, descriind adesea drumul către un „Acasă regăsit”. Cartea reconstituie totodată imaginea unei comunități creștine puternice care încearcă să trăiască o viață autentică întru Hristos în mijlocul metropolei clujene. Cele două cărți au fost publicate cu ocazia evenimentului sfințirii Bisericii Studenților, din data de 12 iunie 2021.

Volumul de versuri Gânduri înseninate, a doua carte a scriitorului și profesorului Bogdan Herțeg, a fost publicat la finele anului 2021, deschizând colecția „Literatură”. Poeziile din acest volum se încadrează în lirica religioasă. Centrale sunt stări afective și înțelegeri care sunt trăite individual și care primesc șansa unei priviri înalte prin ancorarea în viziunea creștin-ortodoxă asupra creației și asupra condiției umane. Printr-un limbaj poetic propriu, se conturează un jurnal sufletesc, majoritatea poeziilor fiind datate pentru a se urmări firul lămuririi interioare și apropierea treptată de un dialog viu între om și Dumnezeu, între făptură și Creator.

Mirela Foldeș

management

0740 178 282

Eliza Purcaru

redactare cărți și comenzi

0749 394 435